Telkesveld is een pilotproject van een slim, groen en sociaal experiment: De wijk van de toekomst. Het is gebaseerd op ambities rondom circulariteit, participatie, sociaal en veilig, gezondheid, mobiliteit, data, energie, water, stedelijke visie en landschap.

De initiatiefnemer van dit unieke project is mHome. Zij hebben 52 compacte, verplaatsbare en bio-based woningen gerealiseerd. Hoe de gemeenschap verder wordt ingericht, is grotendeels aan de bewoners zelf.

Naast hun eigen woning en schuur hebben de bewoners van Telkesveld allemaal toegang tot een gemeenschappelijke (was)ruimte, -tuin en -schuur. Zij richten deze ruimtes samen in naar behoefte.

Meer informatie